Om arrangörerna

NCK

Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik, som vi brukar förkorta NCK, är ett forsknings- och utvecklingscentrum för lärande genom kulturarv. NCK vill utmana och förändra människors sätt att tänka kring och använda sig av kulturarv. Vi har vårt kontor i Östersund men arbetar både regionalt, nationellt och internationellt i olika typer av forsknings- och utvecklingsprojekt.

Vi erbjuder kurser, föreläsningar, konferenser och nätverk på teman som rör kulturarv och lärande på olika sätt, och vi kan ta på oss konsultuppdrag inom vårt verksamhetsområde.

Jamtli

  

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen tilldelas ett kulturmiljöbidrag som allmänheten, privatpersoner, olika föreningar, kommuner med fler kan söka. Bidraget fördelas till byggnadsvård, byggnadsminnen, kulturreservat, forn- och kulturlandskapsvård, tillgänglighet och information, arkeologi och kunskapsunderlag. Länsstyrelsen kan också välja att prioritera särskilda satsningar. Länsstyrelsen kan välja att satts på särskilda kampanjer tex. Berättelser från Sapmie, som genomfördes för ett antal år sedan. Sista ansökningsdatum är 31 oktober för kommande år.

Länsstyrelsen fördelar även andra typer av bidrag som har bäring på kulturarv och kulturmiljö, tex bygdemedel, medel i landsbygdsprogram till projekt och investeringar eller LONA bidrag. 

Heimbygda

Heimbygda är Jämtland Härjedalens hembygdsförbund. Vi samlar länets hembygdsföreningar och jobbar med att stötta och stärka rörelsen och har ett starkt fokus på utveckling och föryngring.

Vi jobbar också med att lyfta och synliggöra vilken stor roll kulturarvet och det lokala engagemanget har för en hållbar utveckling och deltar på olika sätt i det regionala utvecklingsarbetet. Bland annat jobbar vi för att det ska tas fram en regional utvecklingsstrategi samt driver projektet Bilden av oss som handlar om att förändra den stereotypa bilden av landsbygd.

Gaaltije

På Gaalitje jobber vi med ulike prosjekt, oppdrag og evenemang, der målet er å spre kunnskap og informasjon om blant annet det samiske samhället, den samiske kulturen og den samiske historien.

Vi produserer informasjonsbrosyrer, vi er et bokförlag, vi gjennomförer kunskapsinriktade event og på Gaaltije finner du Ingwar Åhrens bibliotek. Vi driver også nettsidene samiskalandskap.se og baalka,se, som informerer om samisk kultur, historie og kulturmiljöer.

Vi har en butikk der du kan du kjöpe samisk slöyd og hantverk, smycken, böcker, renkjött og mye mer, og i våre lokaler oppvises hele tiden historiske, kunstnerlige og samfunnsinformative utstillinger. Vi har også en informasjonstavle med aktuell informasjon.

Föreningsarkivet i Jämtlands län

I arkiven hos oss, finns din och min historia. Det våra föräldrar och mor och farföräldrar har varit med om syns på olika sätt i handlingarna här. Du hittar föreningar till både nytta och nöje, och kan följa människor från förr både igenom deras arbetsliv och fritid. 

Det fina med arkiven, är att du själv är välkommen att djupdyka och att lägga pussel med det du hittar.

Vi har öppet måndag till fredag!

Materialet kan användas för att stärka sin egen historiska berättelse, antingen som individ eller som kulturell eller kreativ näring. – Eller bara för att det är kul!

Föreningsarkivet tar emot handlingar från både aktiva och nedlagda föreningar, men är också med och skapar personarkiv och dokumenterar olika händelser i samhället.

Förutom att jobba med handlingarna, och hjälpa föreningar och organisationer med vad som ska sparas och vad som kan slängas, arbetar vi mycket med olika pedagogiska arrangemang och aktiviteter.

Vi har kurser och föreläsningar kring olika teman. Ofta sänds de digitalt till lokala mötesplatser runt om i länet. Det bästa är att det inte kostar något att delta.

Vi erbjuder också aktiviteter för barn och unga, inte minst i samarbete med skolan.

På hemsidan hittar du handledningar och filmer som kan hjälpa dig i gång. Vi samarbetar också med Vuxenskolan och har tagit fram kursplaner och utbildningskit kring gamla fotografier, släktforskning och kreativt skrivande. Bara som exempel alltså!

Undrar du något? Hör av dig! Titta gärna in på Arkivvägen 1. Vi finns här för dig!

Riksarkivet

Hej, Välkommen till Riksarkivet i Östersund, eller Landsarkivet som vi också kallas. 

Riksarkivet finns på 11 platser i landet. Huvuduppdraget här i Östersund är att bevara äldre arkiv från statliga myndigheter i Jämtlands län, och att göra arkiven tillgängliga för allmänheten. 

Vad kan du då hitta i arkiven? Ja till exempel 

–         Människoöden i länets domprotokoll

–         Lappfogdens korrespondens om och med samerna,

–         kyrkans noggranna folkbokföring genom 400 år,

–         Provinsialläkarnas rapporter om t.ex. spanska sjukans härjningar i länet 

Vi tar också emot arkiv från privat sektor: privatpersoner, gårdar, företag och vi har brevsamlingar från människor som du och jag

Att ta del av arkiven är varje medborgares rätt och Riksarkivets personal är här för att hjälpa dig att utöva den rätten! Det betyder att vem som helst kan komma in till vår läsesal och använda arkiven, eller be oss ta fram information och få den skickad till sig. 

Vi har också en särskilt anställd arkivpedagog som bl.a. samverkar med skolan.
Vi håller infromationsträffar och föredrag och så gör vi Arkivpodden som du förhoppningsvis inte har missat?

Du hittar oss på Arkivvägen 1 där vi samarbetar tätt med Föreningarkivet i Jämtlands län. 

Region Jämtland Härjedalen