Talarpresentationer

Färdiga talare för 2023 är Björn Ohlén, regionutvecklare på Västragötalandsregionen, Elisabeth Högdahl, etnolog med fokus på platsutveckling, kulturarv och inkludering. Fler namn tillkommer.