Talarpresentationer

MAJA HAGERMAN

Maja är författare och filmare som skriver skriver sakprosa om historia och gör historiska dokumentärfilmer. Hedersdoktor vid Uppsala universitet och konstnärlig lektor i Bildproduktion vid Dalarnas Audiovisuella Akademi, Högskolan Dalarna, där hon ger kurser i historisk dokumentärfilm.

Har en bakgrund som vetenskapsjournalist och började sin verksamhet inom radio och TV med att berätta om nya rön inom humanistisk forskning, om allt från mentalitetshistoria till arkeologi. Men sedan nästan tjugo år är hon författare, filmare och filmlärare på heltid.

ANDERS HANSSON OCH ANNA ENGMAN

Anders och Anna är arkeologer på Jamtli. Många års erfarenhet från att arbeta i länet, med såväl förhistorisk som historisk tid, har lett till en gedigen kunskap om Jämtlands län under äldre tider. 

I samband med att SVT sände Historien om Sverige så gjorde Anders och Anna filmer där de kommenterade och la till den historia de saknade, om Jämtland Härjedalen och vår del av södra Saepmie.

BIRGER EKERLID

Birger Ekerlid är journalist och författare med särskilt intresse för samisk och lokal historia. Han är utbildad lärare i svenska och engelska, men har under större delen av sitt yrkesliv varit verksam som journalist på Länstidningen Östersund i olika roller (lokalredaktör, ledarskribent, chefredaktör och ansvarig utgivare). Han har även varit politiskt sakkunnig i Regeringskansliet (jordbruks- respektive arbetsmarknadsdepartementet) samt arbetat som informatör i olika sammanhang. Han har gett ut nio egna boktitlar samt medverkat i andra böcker med lokalhistorisk anknytning.

MIA FAHLGREN