Program

Programmet är under uppbyggnad och kommer snart!

Årets tema är att lära av historien och berättandets roll för detta.

08.15 Registrering och kaffe

09.00 Inledning
Anna Kråik Åström, Gaaltije och Olov Amelin, Jamtli hälsar välkommen

09.15 Hur kan kulturarv bidra till regional utveckling?
Exempel från Västra Götaland. Björn Ohlén, regionutvecklare Västra Götalandsregionen

10.05 Att arbeta med inkludering utifrån kulturarv
Om att använda kulturarvet för inkludering och delaktighet i platsutveckling. Elisabeth Högdahl, universitetslektor och etnolog med fokus på plats, kulturarv och inkludering

10.50 Paus

11.05 Att synliggöra det osynliggjorda
En resa i sydsamisk historia, arkeologisk sökmetodik och utmaningar, värderingar och världsåskådning. Mattis Danielsen, utbildad inom arkeolog och förmedlare av osynliggjord samisk historia

12.00 Lunch och torgvimmel

13.55 Inkallning med Marika Persson Kaspergård, Fäbodbrukare Nysäterns fjällgård.

14.05 Fäbodkulturen som immateriellt kulturarv
Om arbetet med ansökan till UNESCO, Håkan Tunón

14.50 De försvunna rösträttskämparna
Om arbetet med att hitta och lyfta fram rösträttskämparna i Oviken. Ingeborg Arvastsson, initiativtagare till ”En bit historia”

15.30 Moderatorn fångar upp dagen med panel och publik

15.50 Avslutning