Program

Plats: Rentzhogsalen, Jamtli. Lunch och torgmingel på restaurang Hov

08.15 Registrering och kaffe

09.00 Inledning
Jerker Bexelius, verksamhetsledare Gaaltije och Jonas Andersson, ordförande Regionala utvecklingsnämnden hälsar välkommen

09.15 Hur kan kulturarv bidra till regional utveckling?
Exempel från Västra Götaland. Björn Ohlén, regionutvecklare Västra Götalandsregionen

10.05 Att arbeta med inkludering utifrån kulturarv
Om att använda kulturarvet för inkludering och delaktighet i platsutveckling. Elisabeth Högdahl, universitetslektor och etnolog med fokus på plats, kulturarv och inkludering

10.50 Paus

11.05 Att synliggöra det osynliggjorda
En resa i sydsamisk historia, arkeologisk sökmetodik och utmaningar, värderingar och världsåskådning. Mattis Danielsen, utbildad inom arkeolog och förmedlare av osynliggjord samisk historia

12.00 Lunch och torgvimmel

13.55 Inkallning med Marika Persson Kaspergård, Fäbodbrukare Nysäterns fjällgård.

14.05 Fäbodkulturen som immateriellt kulturarv
Om arbetet med ansökan till UNESCO, Håkan Tunón

14.50 De försvunna rösträttskämparna
Om arbetet med att hitta och lyfta fram rösträttskämparna i Oviken. Ingeborg Arvastsson, initiativtagare till ”En bit historia”

15.30 Moderatorn fångar upp dagen med panel och publik

15.50 Avslutning