Program

Programmet är just nu under uppbyggnad. Ramtider är registrering från 9.00, konferensens start 10.00 och slut 16.00. För färdiga talare se talarpresentation.