Torget

Torget har länge varit en viktig plats för att få höra det senaste, träffa nya bekantskaper och få med sig något matnyttigt hem. Det tar vi fasta på och vill därför skapa ett torg även under konferensen. På torget kommer du att kunna träffa alla arrangerande organisationer och andra aktörer som kan stötta dig i att vidareutveckla kulturarvet på din plats. Du kommer också kunna inspireras av hur andra gör. Deltagande på torget är kostnadsfritt för såväl besökare som utställare. Torget kommer att äga rum på restaurang Hov på Jamtli.

Förra årets torg blev mycket uppskattat och vi hoppas på ett lika lyckat torgmingel i år igen!

På torget kommer du att bland annat kunna träffa representanter från:

Föreningsarkivet i Jämtlands län

Riksarkivet

Region Jämtland Härjedalen Kultur och Birka folkhögskola

Studieförbundet Vuxenskolan

Heimbygda

Länsstyrelsen

NCK

Jamtli

Gaaltije