Torget

Torget har länge varit en viktig plats för att få höra det senaste, träffa nya bekantskaper och få med sig något matnyttigt hem. Det tar vi fasta på och vill därför skapa ett torg även under konferensen. På torget kommer du att kunna träffa aktörer som kan stötta dig i att vidareutveckla kulturarvet på din plats och inspireras av hur andra gör. Deltagande på torget är kostnadsfritt för såväl besökare som utställare. Torget kommer att äga rum på restaurang Hov på Jamtli.

På torget kommer du att kunna träffa representanter från

Föreningsarkivet i Jämtlands län

Riksarkivet

Region Jämtland Härjedalen Kultur och Birka folkhögskola

Studieförbundet Vuxenskolan

Heimbygda

Länsstyrelsen

NCK

Jamtli

Vi kommer finnas i Gillesalen som ligger på övervåningen på Hov.