Om konferensen

Sedan urminnes tider har vi människor samlats kring lägereldarna för att berätta. Om vilka vi är, vilka vi vill vara och om platserna vi bor på. Idag kallar vi dessa berättelser för det levande kulturarvet och vi vet vilken stor roll det har för såväl fredliga samhällen och en fungerande demokrati, som för en hållbar samhällsutveckling. 

På senare tid har vi blivit sämre på att samlas och fortsätta berätta om detta, samtidigt som vi lever i en tid där vi kanske mer än någonsin är i behov av det. Hösten 2022 arrangerade vi den första regionala kulturarvskonferensen Samling kring lägerelden och den rönte stort intresse, vilket visar på just det behovet.

Så nu kör vi igen! I år blir det den 13 oktober på samma plats, Jamtli. En samling kring den symboliska lägerelden dit du är inbjuden. Konferensen ska inspirera till nya tankar och idéer kring hur kulturarv är och kan vara en resurs i den regionala utvecklingen i Jämtlands län. 

Konferensen riktar sig till dig som på något sätt bidrar till att hålla länets kulturarv levande. Du som är aktiv i en ideell förening, tjänsteperson, företagare som använder dig av kulturarv i din verksamhet, eller politiker som arbetar med kulturmiljöer och kulturarv eller besöksnäringen bjuds in till konferensen.

Vi vill att konferensen ska bli en mötesplats för både stora och små kulturarvsaktörer! 

Samling kring lägerelden är ett samarrangemang av Jämtlands läns regionala kulturarvsaktörer:

Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Jämtlands län, Föreningsarkivet i Jämtlands län, Gaaltije, Heimbygda, Jamtli, Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik och Riksarkivet i Östersund. Vår förhoppning är att vi ska kunna arrangera en liknande mötesplats årligen för att ge alla som verkar för ett levande kulturarv i länet möjlighet att träffas och inspireras. 

Kontaktpersoner

Anmälan: Eva Karlsson, Länsstyrelsen Jämtlands län

Program: Kristina Ernehed, Heimbygda

Torget: Helena Kuhlefelt, NCK