Om konferensen

Sedan urminnes tider har vi människor samlats kring lägereldarna för att berätta. Om vilka vi är och varför, om våra platser och vår historia. Genom berättandet har vi fört kunskap och erfarenheter vidare mellan generationerna. Idag kallar vi dessa berättelser för det levande kulturarvet och vi vet vilken stor roll det har för såväl fredliga samhällen och en fungerande demokrati, som för en hållbar samhällsutveckling. 

”Vi måste lära av historien för att kunna förstå vår samtid och se vår framtid”. Ord som ofta uttrycks i olika varianter och som kan tyckas självklara. Men det är de inte. Vi är duktiga på att prata om att vi måste lära av historien men betydligt sämre på att göra det, samtidigt som vi lever i en tid där vi kanske mer än någonsin är i behov av det. Därför arrangerar vi Samling kring lägerelden, för att ge den möjligheten.

Konferensen ska också inspirera till nya tankar och idéer kring hur kulturarv är och kan vara en resurs i den regionala utvecklingen i Jämtlands län. 

Konferensen riktar sig till dig som på något sätt bidrar till att hålla länets kulturarv levande eller är intresserad av frågorna. Du som är aktiv i en ideell förening, tjänsteperson, företagare som använder dig av kulturarv i din verksamhet, eller politiker som arbetar med kulturmiljöer och kulturarv eller besöksnäringen bjuds in till konferensen.

Samling kring lägerelden är ett samarrangemang av Jämtlands läns regionala kulturarvsaktörer:

Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Jämtlands län, Föreningsarkivet i Jämtlands län, Gaaltije, Heimbygda, Jamtli, Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik och Riksarkivet i Östersund.

Kontaktpersoner

Anmälan: Eva Karlsson, Länsstyrelsen Jämtlands län

Program: Kristina Ernehed, Heimbygda